Powiat Działdowski

A- A+

Spotkanie grupy roboczej w sprawie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Przemysłu Szklarskiego w Malinowie Spotkanie grupy roboczej w sprawie utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Przemysłu Szklarskiego w Malinowie

15 listopada br. w Malinowie odbyło się spotkanie grupy roboczej osób zaangażowanych w projekt utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Przemysłu Szklarskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie: Powiat Działdowski/ZS w Malinowie – lider, Polska Izba Opakowań w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Celem spotkania było m. in. ustalenie harmonogramu działań w okresie wdrażania projektu. W 2024 r. zaplanowano prace budowlane w budynku zabytkowej obory oraz wyposażenie pracowni technicznych, a w kolejnych dwóch latach działalność BCU nakierowana będzie na przygotowanie kadr pod potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży ceramiczno-szklarskiej. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano w połowie czerwca 2026 r.

zdjęcie główne przedstawia uczestników spotkania/

Dodał: Benedykt Perzyński