Powiat Działdowski

A- A+

Uroczysty odbiór drugiego etapu inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo – Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740”

6 listopada br. uroczyście odebrana została inwestycja: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo – Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740”, etap II, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą inwestycji było: Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski z Glinojecka.

W odbiorze wzięli udział: poseł na Sejm RP Robert Gontarz, senator RP Bogusława Orzechowska, starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik, burmistrz gminy Miasto Działdowo Grzegorz Mrowiński, wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński, dyrektor PZD w Działdowie Krzysztof Chyliński oraz właściciel firmy wykonawczej Adam Nowakowski.

Koszt inwestycji wyniósł 8 069 818,93 zł, natomiast dofinansowanie ze środków  Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 95% wartości zadania.

W ramach inwestycji wykonana została przebudowa istniejącej infrastruktury odwadniającej, wykonane zostały chodniki, nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz zjazdy, przebudowa istniejących chodników i ścieżek rowerowych, a także nowe odcinki ścieżek rowerowych, nowe stanowiska postojowe, bariery ochronne oddzielające drzewa od jezdni, parkingi i zatoki autobusowe. Wykonane zostały również pobocza z kruszywa oraz położone nowe warstwy bitumiczne jezdni.

/zdjęcie główne przedstawia uczestników odbioru inwestycji/

Galeria

Fot: Ryszard MakszyńskiDodał: Benedykt Perzyński