Powiat Działdowski

A- A+

Umowa w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych Gminy Iłowo-Osada została podpisana!

8 maja br. w Starostwie Powiatowym w Działdowie została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim, reprezentowanym przez starostę Pawła Cieślińskiego, wicestarostę Mariana Brandta przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Wojtczyk, a Gminą Iłowo-Osada, reprezentowaną przez wójta Sebastiana Cichockiego przy kontrasygnacie skarbnik Teresy Wiecińskiej, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Działdowskiego na 2019 r. dla Gminy Iłowo-Osada na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044 N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo-Osada – etap II”.

Całkowity koszt realizacji inwestycji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wynosi 857 034,30 zł brutto, zaś pomoc finansowa Powiatu Działdowskiego to 300 000 zł brutto.

Planowany termin zakończenia realizacji drugiego etapu inwestycji: 29 listopada 2019 r.

Galeria

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński