Powiat Działdowski

A- A+

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY NA ROZBUDOWĘ KOLEJNYCH ODCINKÓW DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 538 (FILM)

20 maja br. w Rybnie odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębień-Rybno oraz przebudowy tej samej drogi w miejscowości Żabiny.

Zakres robót polega na przebudowie drogi nr 538 w miejscowości Żabiny na długości 1 km, obejmującej również przebudowę skrzyżowań, budowę zjazdów, budowę i przebudowę chodników, kanalizacji deszczowej, przepustów i odwodnienia drogi, wycinkę drzew, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, zagospodarowanie zieleni.

Wartość robót budowlanych wynosi ponad 3,1 mln zł, z czego wkład własny samorządu województwa wynosi ponad 2,3 mln zł, natomiast dotacja celowa Gminy Rybno oraz dotacja celowa Powiatu Działdowskiego po 425 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na połowę listopada 2019 r.

Galeria

Rozbudowana zostanie również droga wojewódzka nr 538 na odcinku Dębień-Rybno. Zakres robót polega na rozbudowie drogi o ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 1,425 km, przebudowie odwodnienia drogi, przepustów i sieci telekomunikacyjnej.

Wartość robót budowlanych wynosi blisko 1,2 mln zł, z czego wkład własny samorządu województwa wynosi 750 tys. zł, dotacja celowa Gminy Rybno oraz dotacja celowa Powiatu Działdowskiego – po 225 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec lipca 2019 r.

Ponadto w Tuczkach odbyło się uroczyste otwarcie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N. Wartość zadania wynosiła blisko 3 mln zł, z czego wkład własny województwa to kwota prawie 2,2 mln zł, dotacja celowa Gminy Rybno oraz Powiatu Działdowskiego – po 400 zł tys. zł.

Galeria

Fot: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński