Powiat Działdowski

A- A+

Zakończono remont uszkodzonego przepustu na drodze powiatowej nr 1587 N

15 czerwca br. odebrana została inwestycja drogowa: ,,Przebudowa uszkodzonego przepustu drogowego Ø 80 w ciągu drogi powiatowej nr 1587 N Malinowo-Działdowo’’ Z uwagi na połamane kręgi betonowe i zapadnięcia jezdni, wymieniono rury przepustu na długości 12 m oraz naprawiono nawierzchnię jezdni. Wykonawcą robót był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie.

Koszt inwestycji wyniósł 57 929,27 zł.

Galeria

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński