Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 04.05.2018
IV spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego

17 kwietnia br. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie odbyło się IV spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego. Tematem szkolenia było „Projektowanie plakatów z darmowym narzędziem online Canva”. Szkolenie poprowadziła nauczyciel bibliotekarz SP1 Katarzyna Różycka. Darmowe narzędzie Canva jest przeznaczone do tworzenia grafiki, głównie do kanałów Social Media. Canva jest programem dostępnym online.

IV spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego

Bibliotekarze ćwiczyli tworzenie plakatów poprzez wykorzystanie dostępnych w programie szablonów, ale również przy wykorzystaniu własnych zdjęć czy też dostępnych w Internecie innych darmowych plików graficznych. Podczas spotkania został również zaprezentowany biblioteczny program komputerowy MOL, w którym jest skatalogowany cały księgozbiór biblioteki. Zainteresowanie programem było duże. Nauczyciele wymieniali się własnymi doświadczeniami, dyskutowali nad możliwościami programu.

IV spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu działdowskiego

Nadesłała: Magdalena Bartold

Fot: PBP w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński