Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 14.05.2018
Lekcja historii w Szkole Podstawowej w Niechłoninie

10 maja 2018 r. uczniowie klasy V, VI i VII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie  uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, panem Bartoszem Januszewskim.

Galeria

II wojna światowa  na stałe wpisała się w historię świata, Europy i naszej Ojczyzny. Wydarzenia związane z pożogą wojenną  utkwiły w pamięci  jej uczestników oraz rodzin, które skazane były na wieloletnią rozłąkę i  przez lata opłakiwały swoich najbliższych. Mimo upływu czasu naszym obowiązkiem jest przekazywanie młodym ludziom prawdy o długich latach wojny,  bólu, strachu i niepewności. Ważne jest to, aby ukazywać, jak zwykli ludzie narażając własne życie ratowali innych. Pan Bartosz Januszewski  przedstawił profesjonalną prezentację multimedialną zatytułowaną „Irena Sendlerowa i inni Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Obrazom towarzyszyła bogata wypowiedź prowadzącego, który niewątpliwie przybliżył uczniom kwestię stosunków polsko – żydowskich podczas II wojny światowej. Zwrócił uwagę na szlachetną postawę Polaków, którzy, nie bacząc na swoje bezpieczeństwo, udzielali schronienia ludności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej.

Galeria

Wykład był cenną lekcją historii i dowodem na to, że pamięć o wydarzeniach związanych z II wojna światową to przejaw współczesnego patriotyzmu.

Info.: Szkoła Podstawowa w Niechłoninie

Fot: SP w NiechłoninieDodał: Benedykt Perzyński