Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 14.05.2018
„Cztery minuty na wagę życia”

Jak bardzo jest potrzebna umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków i zdarzeń, nikogo nie trzeba przekonywać. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie już po raz 26. był organizatorem mistrzostw pierwszej pomocy. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie szkół i młodzieży udziałem w konkursie. Stanowiło to dla nas wielkie wyzwanie logistyczne gdyż po raz kolejny odbyły się one na terenie miasta Lidzbark. Do mistrzostw zgłosiło się łącznie 17 drużyn z całego powiatu działdowskiego. Przed zawodami wycofał się jeden z zespołów. Łącznie w mistrzostwach udział wzięło 180 uczniów, opiekunów, pozorantów, członków komisji sędziowskich i zaproszonych gości.

Galeria

Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonał burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, życząc wszystkim uczestnikom powodzenia w zmaganiach. Drużyny sprawdzały swoje umiejętności na czterech stacjach gdzie trzeba było udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach. Oceniane były: omdlenie, utrata przytomności, upadek z wysokości, porażenie prądem, przywracanie akcji serca czy radzenie sobie z drobnymi urazami. Wiedza teoretyczna o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej i historii PCK była sprawdzana w formie testów na V stacji. Oceny poprawności wykonywania czynności przez drużyny dokonywała komisja złożona z zawodowych ratowników, ratowników WOPR, ratowników SOR, policjantów, strażaków, instruktora pierwszej pomocy PCK. Po raz pierwszy uczestnicy na stacji „Relax” mieli możliwość przećwiczyć resuscytację z zastosowaniem defibrylatora. W rolę poszkodowanych wcielała się już tradycyjnie młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie. Komisja sędziowska po podliczeniu punktacji ogłosiła zwycięzców mistrzostw w poszczególnych kategoriach. Niekwestionowanymi zwycięzcami mistrzostw była młodzież niepełnosprawna z Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie. W kategorii szkoły podstawowe: I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Działdowie, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Narzymiu, a III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Lidzbarku. W kategorii szkoły gimnazjalne: I miejsce zajęło Gimnazjum w Narzymiu, II miejsce Gimnazjum w Rybnie, zaś III miejsce Gimnazjum w Dłutowie. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie, który będzie reprezentował powiat działdowski na etapie okręgowym mistrzostw w dn. 17 maja br. w Olsztynie, II miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, zaś III miejsce Liceum Ogólnokształcące w Rybnie.

 

Galeria

Wszystkie drużyny i uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe pocieszenia oraz podziękowania. Wyróżnienia wręczali: prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Działdowie Jerzy Giezek. Wręczono również nagrodę za najładniejszy jednolity strój, otrzymała ją drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rumianie.

Galeria

A tak naprawdę wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Dla każdego z nas oznacza to, że mamy szansę na uratowanie i bycie uratowanym przez kogoś, kto nie boi się podjąć udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież biorąca udział w mistrzostwach na pewno temu zadaniu sprostała, nie mamy co do tego wątpliwości. Dla uczestników mistrzostw, w wolnym czasie przygotowano ciepły posiłek, pieczywo, słodkie bułki oraz napoje. Oddział Rejonowy PCK w Działdowie dziękuje za wsparcie finansowe Zarządowi Powiatu Działdowskiego oraz Burmistrzowi Lidzbarka, za współorganizację: Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie, Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku, SP ZOZ Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu w Działdowie,  instruktorowi pierwszej pomocy PCK Marcinowi Pisarskiemu, naszym SIM-om z Działdowskiej Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, Kacprowi Węgrzynowskiemu, pozorantom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie, dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku, wszystkim opiekunom drużyn i młodzieży biorącej udział w mistrzostwach.

Galeria

Nadesłała: Joanna Derbin

Fot: ZR PCK w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński