Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 09.05.2018
Już od 1 czerwca br. nowa karetka zespołu ratownictwa medycznego typu P w Działdowie?

Jak się dowiedzieliśmy, dzięki staraniom radnych samorządu powiatu i dyrekcji SP ZOZ w Działdowie oraz po złożeniu kolejnego wniosku o zmianę Planu Ratownictwa Medycznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego do Ministra Zdrowia, od 1 czerwca br. najprawdopodobniej zostanie uruchomiona długo oczekiwana dodatkowa karetka typu P.  Jest to na razie wiadomość nieoficjalna, ale pochodząca z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przypomnijmy, że sprawa alokacji zespołu ratownictwa medycznego typu „P” z Działdowa do Rybna trwa od 12 maja 2016 r., kiedy to wojewoda Artur Chojecki podjął decyzję o takim rozwiązaniu, powołując się na usprawnienie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim, bez wnikliwego rozpatrzenia analizy po wprowadzeniu takiej zmiany, jaką przesłała wojewodzie dyrektor SP ZOZ w Działdowie Elżbietę Leżuchowską. Od tego momentu zarówno Rada Powiatu Działdowskiego, jak i Rada Gminy Iłowo-Osada oraz przewodniczący Rady Społecznej przy SP ZOZ w Działdowie Marian Janicki, wielokrotnie interweniowali w tej sprawie u Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i u Ministra Zdrowia.

„Reorganizacja” i pojawienie się dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w Działdowie była już wielokrotnie zapowiadana, zatem dopóki nie pojawi się oficjalna decyzja w tej sprawie, należy się troszeczkę wstrzymać, a wykorzystywanie tej „uciążliwości”, jaką jest wydłużony czas dojazdu zespołów ratowniczych do pacjentów z naszego powiatu przez polityków, którzy nie mają nic wspólnego z właściwymi działaniami w tej sprawie, a którzy działali wręcz odwrotnie, jest nieetyczne – dodaje na koniec starosta Marian Janicki.

Fot: SP ZOZ w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński