Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 21.09.2023
Już wkrótce przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w działdowskim SPZOZ!

Dyrektor SPZOZ w Działdowie informuje mieszkańców powiatu działdowskiego, że wniosek nr W-12101: Przebudowa i modernizacja istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Działdowie w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjentów poprzez poprawę jakości i dostępności do świadczeń usług medycznych, złożony 27 lutego br. w ramach konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia został FM-SMPL.01.MDSOR.2023, został wybrany do realizacji przez Departament Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

Kwota wnioskowana to 14 978 600 zł, zaś planowana wartość inwestycji to 16 640 000 zł.

Prace obejmą przebudowę wszystkich pomieszczeń SOR wraz ze zmianą ich funkcji. Wykonane zostaną projekty budowlane w branżach: architektoniczno-konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Zagospodarowanie terenu obejmie drogi dojazdowe, miejsca postoju dla ZRM, komunikację do lądowiska i dla pieszych zgłaszających się do SOR, wejścia i podjazdy do budynku z uwzględnieniem Dostępności Plus.

Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć przebudowany zostanie ze szczególną uwagą. Powstaną dwa gabinety do przeprowadzenia segregacji medycznej, stanowisko dekontaminacji, poczekalnia dla pacjentów i pomieszczenie higieniczno-sanitarne. Wybudowany zostanie obszar resuscytacyjno-zabiegowy oraz dwustanowiskowy obszar wstępnej intensywnej terapii oraz obszar terapii natychmiastowej.  Zwiększy się obszar obserwacyjny, powstaną dwie trzyłóżkowe sale dla chorych z węzłem higieniczno-sanitarnym. Ponadto wybudowane zostaną: izolatka, obszar konsultacyjny i pomieszczenia administracyjne, socjalne oraz gospodarcze.

W branży sanitarnej zamontowane zostaną urządzenia i instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.o., c.t., gazów medycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, natomiast  w branży elektrycznej: rozdzielnie i główne instalacje: urządzenia awaryjnego zasilania i agregat oraz instalacje: przeciwpożarowa, teletechniczna i łączności, system bezprzewodowego przywoływania osób, system pozywowy, automatyka drzwiowa, SSP, CCTW, LAN, itp.

Przewidywany okres realizacji: 2023-2025 (wydatki w latach 2024-2025)

/zdjęcie główne przedstawia budynek SPZOZ w Działdowie/

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński