Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 21.06.2019
Kampania promująca rozszerzenie rządowego programu Rodzina 500+

Wojewoda Warmińsko-Mazurski przedstawił harmonogram kampanii promującej rządowy program Rodzina 500+ na terenie naszego województwa.

List wojewody oraz grafik kampanii w załącznikach:

Dodał: Benedykt Perzyński