Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 17.12.2021
„Klimat i woda – motorem przyszłości” – konferencja ekologiczna online przygotowana przez Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej

14 grudnia 2021 r. Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Działdowie zorganizowało konferencję ekologiczną online pod hasłem „ Klimat i woda – motorem przyszłości”. Konferencja skierowana została do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Merytorycznie konferencję wspomogli zaproszeni goście w osobach: dyrektora Welskiego Parku Krajobrazowego
p. Krzysztofa Główczyńskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark p. Dariusza Szczawińskiego, głównego specjalisty ds. ochrony przyrody i krajobrazu WPK p. Marcina Modrzewskiego, a także przedstawicieli szkół: podstawowych p. Iwony Cybulskiej – SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie i ponadpodstawowych – uczniów LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku pod kierownictwem p. Jakuba Sontowskiego.

Konferencję otworzył i powitał gości i uczestników starosta p. Paweł Cieśliński. Prezes DCEE p. Urszula Cieślińska przedstawiła szczegółowy program spotkania, przedstawiła szkoły, które wyraziły chęć uczestnictwa w spotkaniu. Wiceprezes DCEE, radna powiatu działdowskiego p. Magdalena Anczykowska przybliżyła tematykę konferencji, związaną z potrzebą ochrony klimatu i ochrony wody.

W konferencji wzięły udział szkoły podstawowe:

SP 3 Działdowo, SP 4 Działdowo, SP Ruszkowo, SP Petrykozy, SP Turza Wielka, SP Uzdowo, SP Burkat, SP Sławkowo, SP Księży Dwór, SP Uzdowo, SP Lidzbark, SP Koszelewy, SP Rumian, SP Rybno, SP Żabiny, SP Płośnica i ponadpodstawowe:

LO nr 1 Działdowo, LO nr 2 Działdowo, LO Lidzbark, ZSTiO Iłowo – Osada, ZS Rybno.

Program konferencji przedstawiał się następująco:

  • Film „BAJECZNE WODY RZEKI WEL”. Realizacja: Nadleśnictwo Lidzbark, Welski Park Krajobrazowy.
  • ZASOBY WODNE WELSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Welski Park Krajobrazowy.
  • LASY POLSKIE W KONTEKŚCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH. Nadleśnictwo Lidzbark.
  • EKOTRENDY W SZKOLE – STRAŻNICY ZIEMI. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie.
  • TAKI MAMY KLIMAT! – projekt realizowany w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii” – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku.

Tematyka poruszana przez prelegentów ma zachęcić młodzież i nauczycieli do działań dla ochrony klimatu i wody w swoim środowisku.

Organizatorzy dziękują szkołom za udział, instytucjom za współudział w realizacji programu, pracownikom starostwa za pomoc w zorganizowaniu konferencji.

Informacja: Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia grupę osób/

Fot: BPDodał: Benedykt Perzyński