Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 17.12.2021

W październiku 2021 roku odbył się Konkurs Plastyczny pn. Klimat i woda motorem przyszłości. Organizatorem Konkursu było Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy z Powiatem Działdowskim.

Konkurs, którego celem było propagowanie postaw sprzyjających trosce o przyrodę, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego i klimatu oraz podniesienie świadomości uczniów na temat znaczenia wody dla prawidłowego rozwoju społeczeństw, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięły w nim udział cztery oddziały przedszkolne: w Kisinach, Koszelewach, Kurkach i Płośnicy oraz dziesięć szkół podstawowych: SP nr 3 w Działdowie, SP w Klęczkowie,  SP w Koszelewach, SP w Księżym Dworze, SP nr 1 w Lidzbarku, SP w Petrykozach, SP w Płośnicy, SP w Rumianie, SP w Sławkowie  i SP w Uzdowie.

Nagrody rzeczowe i wyróżnienia zostały przyznane następującym uczestnikom:

 Laureaci klas I-III:

I miejsce   – Ksawery Reluga, SP nr 3 Działdowo

II miejsce  – Patrycja Pawlak, SP Księży Dwór

III miejsce – Kinga Byller, SP Sławkowo

Laureaci klas IV-VIII:

I miejsce       – Błażej Paweł Krajewski, SP nr 3 Działdowo

II miejsce      – Natalia Rogozińska, SP Petrykozy

III miejsce    –  Wiktor Repka, SP nr 3 Działdowo

Wyróżnienia klas I-III:

 1. Klara Jurkowska, SP nr 3 Działdowo
 2. Michał Kowalczyk, SP Płośnica
 3. Wiktoria Barwińska, SP Księży Dwór
 4. Grupa ,,0”, SP Płośnica

 Wyróżnienia klas IV-VIII:

 1. Jakub Jurkowski, SP nr 3 Działdowo
 2. Natalia Wołejszo, SP nr 3 Działdowo
 3. Filip Cieślak, SP Uzdowo

 Dodatkowe wyróżnienia:

 1. Kamil Staszyński, SP nr 1 Lidzbark
 2. Igor Ćwikliński, SP Rumian
 3. Amelia Gutowska, SP nr 1 Lidzbark
 4. Igor Przybyszewski, SP Uzdowo
 5. Hanna Bil, SP nr 1 Lidzbark
 6. Dżesika Ciesielska, SP Petrykozy
 7. Maria Szczepańska, SP Płośnica
 8. Franciszek Drzewoszewski, SP nr 1 Lidzbark
 9. Maria Trybuła, SP Sławkowo
 10. Justyna Osińska, SP Płośnica

Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej powstało w 1998 r. Koordynuje oraz promuje wszelkie działania edukacyjne związane z ekologią na terenie powiatu działdowskiego. Główne cele to rozwijanie edukacji ekologicznej i propagowanie idei proekologicznych; inspirowanie i organizowanie przepływu informacji o osiągnięciach z dziedziny edukacji ekologicznej, myśli naukowo-technicznej i innych wartościach związanych z ochroną środowiska; wspieranie działań i inicjatyw społecznych w zakresie ochrony środowiska; informowanie opinii publicznej o zagrożeniach i stanie środowiska oraz tworzenie klimatu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w tym zakresie; kształtowanie postaw i zachowań dzieci i młodzieży, które sprzyjać będą idei ekorozwoju; podejmowanie działań zmierzających do tworzenia więzi emocjonalnych z miejscem zamieszkania, nauka samodzielnego dostrzegania problemów ekologicznych występujących w miejscu zamieszkania oraz inspirowanie do ich rozwiązywania; tworzenie bazy materialnej służącej krzewieniu edukacji ekologicznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac gratulujemy!

 

Informacja: Starostwo Powiatowe w Działdowie

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia dwie kobiety i jednego mężczyznę/

Fot: Beata GołębiewskaDodał: Benedykt Perzyński