Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 15.12.2022
Kolejna powiatowa inwestycja zakończona!

14 grudnia br. miał miejsce odbiór końcowy inwestycji pn. Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1294N w miejscowości Nowe Dłutowo.

Ogólny koszt inwestycji, której był Rejonowy Związek Spółek Wodnych z Działdowa wyniósł 670 970,54 zł, w tym środki Powiatu Działdowskiego – 386 613,54 zł, a Gminy Lidzbark – 284 357,00 zł.

W odbiorze udział uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, etatowy członek zarządu Janusz Kaczmarek, zastępca burmistrza Lidzbarka Janusz Bielecki, radny gminy Lidzbark Mirosław Trzciński, a także przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie: dyrektor Krzysztof Chyliński i kierownik Działu Technicznego Kazimierz Skonieczny,  zaś ze strony wykonawcy: kierownik RZSW Tomasz Rozentalski i jego zastępca Mariusz Pazik.

Zakres  robót na długości 888 m objął wykonanie:

– nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm – 1 511,00 m²

– nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – zjazdy –  506,00 m²

/zdjęcie główne przedstawia 6 mężczyzn/

Galeria

Fot: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński