Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 09.07.2018
Kolejne powiatowe inwestycje drogowe zrealizowane!

9 lipca br. dokonane zostały odbiory dwóch inwestycji drogowych: Odnowa nawierzchni bitumicznej – dr. pow. nr 1294 N w m. Nick od km 6+059 do km 7+057 o dł. 0,998 km oraz Odnowa nawierzchni bitumicznej – dr. pow. nr 1294 N w m. Dłutowo 200 mb od km 10+430 do km 10+630 i w m. Jabłonowo od km 14+177 do km 14+204. Obie inwestycje zrealizowane zostały ze środków własnych Powiatu Działdowskiego.

Galeria

Odnowa nawierzchni bitumicznej – dr. pow. nr 1294 N w m. Nick od km 6+059 do km 7+057 o dł. 0,998 km polegała na mechanicznym wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W 50/70 średnio 100kg/m² dla KR1-2 – 401,50 t, ułożeniu warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 z betonu asfaltowego o grub. 4 i 5 cm po zagęszczeniu z transportem masy dla KR1-2 na warstwie wyrównawczej, zjazdach i skrzyżowaniach – 6334,44 m², wybrukowaniu pobocza kamieniem polnym. – 50,00 m² i uzupełnieniu pobocza kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm szer. 1,25 m – 1059,63 m². Koszt inwestycji to 431 600,96: zł brutto.

Galeria

Odnowa nawierzchni bitumicznej – dr. pow. nr 1294 N w m. Dłutowo 200 mb od km 10+430 do km 10+630 i w m. Jabłonowo od km 14+177 do km 14+204 polegała na frezowaniu nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 5 cm z wywozem  materiału z rozbiórki do 10 km od km 10+611 do km 10+646 – 371,00 m², regulacji 12 studni ściekowych, mechanicznym wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W 50/70 średnio 100 kg/m² dla KR1-2 – 100,90 t, ułożeniu warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70 z betonu asfaltowego o grub. 4 i 5 cm po zagęszczeniu z transportem masy dla KR1-2 na warstwie wyrównawczej od km 14+177 do km 14+204 – 197,00 m²+1065,00 m² = 1262,00 m² i położeniu 45 m² chodnika. Koszt inwestycji to 98 683,39 zł brutto.

Galeria

Wykonawcą obu inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Inżynieryjnych „PRDI” S.A. z Mławy.

Galeria

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński