Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.07.2018
Odbiór inwestycji drogowej w Lidzbarku!

11 lipca br. dokonano odbioru końcowego i przyjęcia inwestycji do użytkowania „Budowa parkingu przy ul. Garbuzy w Lidzbarku”.

Galeria

Zakres robot objął m.in. roboty ziemne, ustawienie krawężników, wykonanie podbudowy betonowej, ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, roboty pomiarowe, dostawę i montaż latarni solarnych  oraz urządzenie zieleni z zakupem drzewek.

Galeria

Odbioru dokonali: ze strony Powiatu Działdowskiego wicestarosta Marian Brandt i zca dyr. PZD w Działdowie Krzysztof Chyliński, zaś ze strony Gminy Lidzbark nacz. Wydziału Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej UMiG w Lidzbarku Mariusz Badaczewski. Wykonawcę, czyli firmę KAMEX z Jelenia, reprezentowała właścicielka Justyna Kozłowska.

Galeria

Koszt inwestycji wyniósł 176 994, 54 zł brutto, w tym Powiat działdowski i Gmina Lidzbark po 50%.

Fot: Krzysztof ChylińskiDodał: Benedykt Perzyński