Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 24.09.2020

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie informuje, że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zakażeń COVID-19, w Powiecie Działdowskim jak również w naszym Szpitalu zmuszony jest do dalszego ograniczenia zakresu świadczeń.

Utrzymuję nadal w mocy decyzję o wstrzymaniu wszystkich przyjęć (planowych i ostrych) na Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych oraz na Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Stany niestabilne i zagrażające życiu zaopatrują Zespoły Ratownictwa Medycznego i Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Dodatkowo wstrzymuję zabiegi operacyjnych wykonywane na Bloku Operacyjnym, z wyjątkiem ratujących życie i tych, których odłożenie bezpośrednio zagraża zdrowiu chorych. Wstrzymuję planowe przyjęcia do oddziałów chirurgicznego, urazowo-ortopedycznego i ginekologicznego, w których proces leczenia wymaga wykorzystania Bloku Operacyjnego. Wstrzymuję planowe przyjęcia do oddziału neurologicznego i udarowego.

Wszystkie powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.

W związku zamknięciem znacznej części przychodni POZ przy ulicy Norwida 2 9informuję, że zarówno Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jak również Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NiŚOZ) funkcjonujące w szpitalu przyjmują chorych w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia (SOR) lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia po godzinach funkcjonowania POZ (NIŚOZ). Do zadań tych komórek nie należy przedłużanie recept, zwolnień czy leczenie chorób przewlekłych lub realizacji wizyt kontrolnych.

Chorzy powinni kontaktować się telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym w celu uzyskania świadczeń POZ w trybie planowym, lub jeżeli kontakt jest niemożliwy i nie ma informacji gdzie takie świadczenia są dostępne, należy kontaktować się telefonicznie z Warmińsko Mazurskim Odziałem NFZ w Olsztynie. Obecna sytuacja epidemiologiczna całego szpitala nie pozwala na przejęcie nieostrych świadczeń od podstawowej opieki zdrowotnej.

Decyzja taka jest podjęta w trosce o Państwa bezpieczeństwo, ponieważ z usług Szpitala w obecnej sytuacji epidemiologicznej należy korzystać tylko w naprawdę uzasadnionych przypadkach.

Mamy nadzieję że wysiłek całego personelu medycznego pozwoli na opanowanie tej trudnej sytuacji.

Dyrektor SPZOZ w Działdowie

Ireneusz Weryk

Dodał: Benedykt Perzyński