Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 26.10.2023
Komunikat nr 22/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie z dn. 25 października 2023 r. o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Płośnica.

Tekst komunikatu w załączniku:

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński