Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 24.01.2022

Komunikat Starosty Działdowskiego

w sprawie funkcjonowania Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

w dniach od 25 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 roku.

Z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu działdowskiego informuję, że w  Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego znajdujących się  na terenie powiatu działdowskiego od dnia 25 stycznia 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku zostaje zawieszone udzielanie porad w Punktach.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna): tel. kontaktowy: 23 697 59 67     e-mail: kultura@e-starostwo.pl

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz. 149).

/zdjęcie główne przedstawia herb powiatu działdowskiego/

Dodał: Benedykt Perzyński