Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 25.01.2022

20 stycznia 2022 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie a Starostwem Powiatowym w Działdowie, na mocy którego pracownicy Starostwa Powiatowego w Działdowie realizują w ramach umów o świadczenie usług wolontarystycznych na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Działdowie zadania w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych i informowania o nałożonej kwarantannie.

/zdjęcie główne przedstawia herb powiatu działdowskiego/

Dodał: Benedykt Perzyński