Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 26.01.2022

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia w 2022 roku

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór oferty w załącznikach:

Dodał: Benedykt Perzyński