Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 08.04.2020

Komunikat Starosty Działdowskiego z dn. 30 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju oraz zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 powodują konieczność dalszego ograniczenia pracy wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuję przyjmowanie interesantów w urzędzie Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Zamyka się dostęp dla interesantów do pomieszczeń Starostwa Powiatowego zlokalizowanych:

  • w Działdowie, ul. Kościuszki 3,
  • w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8,
  • w Działdowie, ul. Skłodowskiej 15A,
  • w Działdowie, ul. Lidzbarska 31A (Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności).

Starostwo Powiatowe będzie dostępne dla interesantów wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem Starostwa, który będzie decydował o formie załatwienia sprawy oraz o konieczności ewentualnego przybycia interesanta do urzędu w uzgodnionym terminie.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie lub elektronicznie:

tel. (23) 697 59 40,

faks (23) 697 59 41,

e-mail: sekretariat@e-starostwo.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawacza: https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP)

Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie:

Kasa Starostwa Powiatowego w Działdowie zaprzestała przyjmowania wpłat gotówkowych i w urzędzie za pomocą kart płatniczych. Wszelkie wpłaty proszę dokonywać przelewem bankowym, lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego:

84 1020 3541 0000 5802 0319 0741.

Wpłaty należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego można dokonywać
wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Hallera 14A lub drogą internetową na numer konta bankowego:

80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

 

Powyższe ograniczenia obowiązują od dnia 31 marca 2020 roku do odwołania!

Dodał: Benedykt Perzyński