Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 08.04.2020

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 491) oraz w trosce o ochronę zdrowia wszystkich mieszkańców powiatu działdowskiego, informuję, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania realizacja zadań przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie, w tym m.in.  udzielanie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, będzie odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

telefony do kontaktu: 609 43 91 81, lub 23 697 59 49,

e-mail: rzecznik@e-starostowo.pl lub annaurban@tlen.pl

Dodał: Benedykt Perzyński