Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 10.04.2020

Departament Informacji Finansowej przypomina o wynikającym z ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) obowiązku stosowania przez obowiązane instytucje szczególnych środków ograniczających (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnieniu wartości majątkowych.

Pełny tekst informacji do pobrania w załączeniu:

Dodał: Benedykt Perzyński