Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 15.05.2020

Komunikat Starosty Działdowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Podaje się do publicznej wiadomości, że z dniem 18 maja 2020 roku praca urzędu Starostwa będzie się odbywała według następujących zasad:

Dostęp do siedziby Starostwa będzie możliwy wyłącznie poprzez wejście A, od strony ulicy Jagiełły 6/8, w godzinach od 8.00 do 15.00, przy zachowaniu zasady, że klienci urzędu będą obsługiwani pojedynczo w wydzielonej części korytarza.
Rekomenduje się, aby interesanci załatwiający sprawy inne niż komunikacyjne, poprzedzili wizytę uprzednim uzgodnieniem telefonicznym.
Wydziały posiadające siedzibę przy ulicy Skłodowskiej 15 oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Lidzbarskiej 31 przyjmować będą interesantów w godz. od 8.00 do 15.00, przy zachowaniu zasad sanitarnych i dystansu społecznego.
Przypomina się, że kasa Starostwa Powiatowego w Działdowie zaprzestała przyjmowania w urzedzie wpłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych. Wszelkie wpłaty proszę dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego: 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741.
Wpłaty należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Hallera 14A, ewentualnie drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński