Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 02.10.2020

       Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1687) ustalono, że Powiat Działdowski został objęty „obszarem czerwonym” na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, gdzie obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju, zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna na terenie naszego powiatu powodują konieczność wprowadzenia dalszego ograniczenia dostępności do pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie. W związku z powyższym, działając na podstawie § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 1356 ze zm.), uprzejmie informuję, że od dnia 5 października 2020 r. do odwołania wstrzymuję przyjmowanie interesantów w budynkach Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Zamyka się bezpośredni, osobisty dostęp dla interesantów do pomieszczeń Starostwa Powiatowego zlokalizowanych:

  • w Działdowie, ul. Kościuszki 3/ Jagiełły 6/8,
  • w Działdowie, ul. Skłodowskiej 15A,
  • w Działdowie, ul. Lidzbarska 31A (Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności).

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, korespondencyjnie lub elektronicznie:

– tel. (23) 697 59 40,

– faks (23) 697 59 41,

– e-mail: sekretariat@e-starostwo.pl,

– Elektroniczna Skrzynka Podawacza: https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP),

– pocztą tradycyjną,

– istnieje również możliwość pozostawienia korespondencji w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu „A” do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie od ul. Jagiełły 6/8.

Starostwo Powiatowe będzie dostępne dla interesantów wyłącznie w sprawach szczególnie pilnych, niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z merytorycznym pracownikiem Starostwa, który będzie decydował o formie załatwienia sprawy oraz o konieczności ewentualnego przybycia interesanta do urzędu w uzgodnionym terminie.

Numery telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Działdowie:

1) Wydział Organizacji i Nadzoru – tel. 23 697 59 40

2) Wydział Finansowy – tel. 23 697 59 73, 23 697 59 52

3) Wydział Geodezji:

   – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 23 697 24 06, 23 697 52 38, 23 697 51 43

   – Ewidencja Gruntów i Budynków – tel. 23 697 34 73, 23 697 51 37

4) Wydział Gospodarki Nieruchomościami – tel. 23 697 51 42, 23 697 51 34, 23 697 51 44

5) Wydział Architektoniczno – Budowlany – tel. 23 697 59 59, 23 697 59 56

6) Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – tel. 23 697 59 68,    23 697 59 67, 23 697 59 57

7) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – tel. 23 697 59 70

8) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Komunikacji:

   – Zarządzanie Kryzysowe – tel. 23 697 59 48

   – Prawa Jazdy – tel. 23 697 59 65

   – Ewidencja i rejestracja pojazdów – tel. 23 697 59 63

   – Transport, OSK i SKP – tel. 23 697 59 47

9) Wydział Spraw Gospodarczych, Inwestycji i Promocji – tel. 23 697 59 45, 23 697 59 46, 23 697 59 55

10) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – tel. 23 697 22 63

11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 23 697 59 49

Kasa Starostwa Powiatowego w Działdowie zaprzestaje przyjmowania wpłat gotówkowych oraz w urzędzie za pomocą kart płatniczych. Wszelkie wpłaty proszę dokonywać przelewem bankowym, lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego: 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741.

Wpłaty należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Jagiełły 18 lub drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

Powyższe ograniczenia obowiązują od dnia 5 października 2020 roku do odwołania!

 

 

                                                                 wz. Starosty Działdowskiego

                                                                    Wicestarosta Działdowski

                                                                                        -//-

                                                                                Marian Brandt

Dodał: Benedykt Perzyński