Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 26.10.2020

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na trenie powiatu działdowskiego w 2021 r. Pełna treść ogłoszenia oraz wzór oferty w załącznikach:

Dodał: Benedykt Perzyński