Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 01.09.2020

Komunikat Starosty Działdowskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego.

Podaje się do publicznej wiadomości, że praca Starostwa Powiatowego w Działdowie odbywa się według następujących zasad:

Dostęp do budynków Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3 /ul. Jagiełły 6/8, ul. Skłodowskiej 15 i Lidzbarskiej 31 jest możliwy od godziny 7.30 do 15.30 wyłącznie przy zachowaniu zasad sanitarnych (zasłanianie nosa i ust maseczką lub przyłbicą, pomiar temperatury i dezynfekcja rąk) oraz dystansu społecznego – 1,5 m, a klienci poszczególnych wydziałów urzędu będą obsługiwani pojedynczo np. w wydzielonej części korytarza.

Dostęp do siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 3 jest możliwy wyłącznie poprzez wejście A od strony ulicy Jagiełły 6/8.

Rekomenduje się, aby interesanci planujący załatwianie sprawy w Starostwie Powiatowym poprzedzili wizytę uprzednim uzgodnieniem telefonicznym z merytorycznym pracownikiem wydziału.

Informacja dotycząca przyjmowania opłat za czynności administracyjne.

Wyłącza się możliwość uiszczania opłat za usługi i czynności administracyjne w formie gotówkowej.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie za pomocą kart płatniczych poprzez terminale, które są zlokalizowane:

– w kasie Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Jagiełły 6/8 pokój nr 03A parter – dotyczy opłat za czynności administracyjne wykonywane w budynku Starostwa przy ul. Jagiełły 6/8 i Kościuszki 3,

– w pokoju nr 8 na I piętrze budynku zlokalizowanego przy ul. Skłodowskiej 15A – dotyczy opłat za usługi i czynności administracyjne dokonywane w Wydziale Geodezji, z wyłączeniem wpłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego, które można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Jagiełły 18 lub drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

Wpłat można także dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego: 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741.

Dodał: Benedykt Perzyński