Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 25.09.2020
Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego tym razem w Myślętach (film)

W dniach 23-24 września bieżącego roku w Myślętach odbył się Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod przewodnictwem starosty lidzbarskiego Jana Harhaja. Tym razem gospodarzem był Powiat Działdowski, reprezentowany przez starostę Pawła Cieślińskiego i wicestarostę Mariana Brandta.

Konwent rozpoczął się od prezentacji przygotowanej przez dyrektor Departamentu Rozwoju i Operacji PPK Katarzyny Chmielak, a dotyczącym Pracowniczych Planów Kapitałowych, czyli  powszechnego i dobrowolnego programu oszczędzania na dodatkową emeryturę finansowanego przez państwo, pracodawcę i pracownika przygotowanego i wdrażanego przez Polski Fundusz Rozwoju  S.A. W trakcie obrad debatowano również nad sytuacją gospodarczą naszego województwa w czasie pandemii Covid-19, nad stanem: dróg powiatowych, służby zdrowia, kondycją finansową szpitali powiatowych i Domów Pomocy Społecznej, z uwzględnieniem otwartego w lutym bieżącego roku Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie oraz nad finansowaniem placówek oświatowych.

Gośćmi honorowymi konwentu byli: wicemarszałek województwa Miron Sycz i wicewojewoda Aleksander Socha.

Galeria

Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego został powołany przez Związek Powiatów Polskich i jest ciałem doradczym względem organów ZPP, reprezentującym w naszym województwie  interesy 19 powiatów i 2 miast na prawach powiatów. Jego zadaniem jest działanie na rzecz efektywnej realizacji polityki rozwojowej i społecznej w regionie. Podczas obrad konwentu starostowie analizują i opiniują propozycje zmian legislacyjnych oraz omawiają aktualne problemy, z jakimi zmagają się powiaty, zaś posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które przedstawione będą na XXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w dniach 29-30 września 2020 r. w Hotelu Ossa Conference & Spa w Ossie.

 

Galeria

Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego są publikowane na stronie internetowej:

https://www.zpp.pl/kategoria/organy-zpp/konwenty-powiatw-/konwent-powiatow-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego

Benedykt Perzyński

Fot: B. PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński