Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 28.09.2020
Odbiór końcowy inwestycji: Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1556N Iłowo-Sochy-Dźwierznia- gr. powiatu (film)

25 września br. dokonano uroczystego odbioru końcowego, z udziałem senator RP  Bogusławy Orzechowskiej, posła na Sejm RP Roberta Gontarza, starosty Pawła Cieślińskiego, wójta gminy Iłowo-Osada Sebastiana Cichockiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego Piotra Olszewskiego, członka Zarządu Powiatu Janusza Kaczmarka i radnych powiatowych oraz gminnych, inwestycji: „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1556N Iłowo-Sochy-Dźwierznia- gr. powiatu na odc. od km 0+000 do km 1+550 i od km 1+732 do km 4+917 o dł. 4,735 km”. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI SA. z Mławy.

Odbioru dokonala komisja w składzie: dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński (przewodniczący), starosta Paweł Cieśliński, kierownik Działu Technicznego PZD w Działdowie Kazimierz Skonieczny, inspektor nadzoru inwestycyjnego Andrzej Roman, kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Działdowie Stanisław Górny, zaś ze strony wykonawcy wiceprezes Zarządu PRDI S.A w Mławie Maciej Beniuk.

W trakcie prac remontowych na odcinku o długości 4,735 km ułożono warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego (24937m2) i uzupełniono pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm grubości 10cm po zagęszczeniu (11 788,50 m2)

Koszt wykonania inwestycji wyniósł: 1 309 556 zł brutto:

– Fundusz Dróg Samorządowych: 654 778 zł,

– Powiat Działdowski: 504 778 zł

– Gmina Iłowo-Osada: 150 000 zł

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński