Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 21.06.2021
Krzysztof Aurast Wicestarostą Powiatu Działdowskiego!

21 czerwca 2021 r. odbyła się XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Działdowskiego, w trakcie której rozpatrzony został wniosek wicestarosty Mariana Brandta o rezygnacji ze sprawowanej funkcji z przyczyn czysto osobistych. Marian Brandt pełnił funkcję Wicestarosty Działdowskiego nieprzerwanie od 2014 r. Rada Powiatu Działdowskiego rozpatrzyła pozytywnie wniosek M. Brandta, który nadal będzie pełnił funkcje: radnego i członka Zarządu Powiatu. Wicestarostą Działdowskim został radny i zarazem dotychczasowy członek Zarządu Powiatu Krzysztof Aurast.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński