Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 24.11.2022
Mirosława Ormanowska i Halina Brym uhonorowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego!

23 listopada br., z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wojewoda Artur Chojecki wręczył medale Amicus Bonus byłej dyrektor Domu Opieki Społecznej w Uzdowie Mirosławie Ormanowskiej za wieloletnią działalność zawodową oraz zaangażowanie w służbę na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych oraz kierownik działu w tym DPS Halinie Brym za wieloletnią działalność zawodową na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, a także wykazane zaangażowanie, inicjatywę oraz serce wkładane w celu zapewnienia swym podopiecznym godnego życia. Ponadto wojewoda A. Chojecki podziękował pracownikom socjalnym za ich bezcenny trud i życzył wytrwałości w tej szlachetnej służbie.

Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została w roku 2007 przez ówczesnego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznawane są 2 statuetki Amicus Bonus w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale – wyróżnienia Amicus Bonus. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym  organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz pojedynczych ludzi, rodzin i całych lokalnych społeczności.

Informacja: W-M UW w Olsztynie

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia uczestników wydarzenia/

Fot: Lidia Nyga-SkwaraDodał: Benedykt Perzyński