Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 05.09.2018
MŁODZIEŻOWE PRZESŁANIE KLIMATYCZNE DLA PRZYSZŁOŚCI – KONKURS DLA MŁODZIEŻY

Kuratorium Oświaty w Olsztynie zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”, którego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ideą konkursu jest zachęcenie młodzieży szkół ponadpodstawowych do sformułowania swojego punktu widzenia odnośnie zmian klimatycznych poprzez opracowanie „Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” może przybrać dowolną formę: przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu etc. Liczy się kreatywność i pomysłowość uczestników konkursu. Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych „przesłań”, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego kraju, które dokonają prezentacji najlepszych prac w dniu 24 października 2018 r. na Młodzieżowym Kongresie Klimatycznym w Poznaniu.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do dnia 28 września br. na adres: l.janiszewska@wfosigw.olsztyn.pl

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://www.ko.olsztyn.pl/2018/08/31/ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-szkol-ponadpodstawowych-pn-mlodziezowe-przeslanie-klimatyczne-dla-przyszlosci/

Dodał: Benedykt Perzyński