Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 11.06.2018

8 czerwca br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podpisane zostały przez marszałka Gustawa Marka Brzezina, starostę Mariana Janickiego, wicestarostę Mariana Brandta i skarbnik Urszulę Wojtczyk, wójta Pawła Cieślińskiego oraz burmistrza Grzegorza Mrowińskiego listy intencyjne dotyczące realizacji projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie”.
Szacunkowy koszt realizowanego w latach 2018-2019 przedsięwzięcia, wyniesie 11 mln zł, zaś procentowy udział poszczególnych samorządów rozłoży się następująco: Województwo Warmińsko-Mazurskie – 50%, Gmina Miasto Działdowo – 25%, Powiat Działdowski i Gmina Działdowo – po 12,5%.

Dodał: Benedykt Perzyński