Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 12.06.2018
Problem przemocy domowej w rodzinie – debata społeczna

8 czerwca br. w siedzibie Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. przy ul. Władysława Jagiełły w Działdowie odbyła się debata społeczna dotycząca szeroko rozumianej przemocy domowej w rodzinie, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Działdowie.

Uczestnikami debaty byli m.in. Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olsztynie Ewa Korycka, starosta Marian Janicki, zastępca burmistrza Andrzej Wiśniewski, dyrektorzy i kierownicy oraz pracownicy socjalni i asystencji rodziny z miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, zaś z ramienia służb komendanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, komendant Komisariatu Policji w Lidzbarku, kierownik Posterunku Policji w Rybnie oraz naczelnicy prewencji i ruchu drogowego z Działdowa, kierownik prewencji z Lidzbarka, a także dzielnicowi z Działdowa, Lidzbarka i Rybna.

Galeria

Głównym celem debaty było uściślenie i wypracowanie współpracy między podmiotami i instytucjami zajmującymi się problematyką przemocy w rodzinie na terenie powiatu działdowskiego. Podczas debaty omówione zostały zagadnienia dotyczące idei i założeń debaty społecznej, definicja przemocy w rodzinie, przesłanki przemawiające za wdrożeniem procedury Niebieskiej Karty, roli policji w tym zakresie i dane statystyczne dotyczące interwencji związanych z zakładaniem Niebieskiej Karty oraz liczby osób dotkniętych przemocą jak i sprawców przemocy, o których to zagadnieniach mówił Komendant Powiatowy Policji w Działdowie. Kolejnym etapem debaty były filmy instruktażowe z interwencji dotyczących konfliktów w rodzinie oraz związanych z przemocą domową.

Informacja: KPP Działdowo

Fot: KPP DziałdowoDodał: Benedykt Perzyński