Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 18.12.2023
Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w programie EtnoPolska

Samorządowe instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dofinansowanie w programie EtnoPolska. Maksymalna wysokość dofinansowania to 150 tys. zł. Preferowane będą zadania realizowane w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Środki pozyskane z programu można przeznaczyć m.in. na zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego. Z dotacji można też sfinansować uzupełnienie strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz folklor obrzędowy własnego regionu, w tym również zakup strojów dla kół gospodyń wiejskich.

Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem systemu elektronicznego, który znajduje się na stronie internetowej:

https://sop.nck.pl/site/login

Nabór wniosków trwa do 16 stycznia 2024 r.

Regulamin do pobrania w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński