Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 19.12.2023
Ślubowanie klas pierwszych w lidzbarskim LO

18 grudnia br. w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych, w którym uczestniczyli m. in. wicestarosta Krzysztof Aurast, członek zarządu powiatu Janusz Kaczmarek, zastępca burmistrza Janusz Bielecki, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie  Marlena Perzyńska, zastępca Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Warszawie pułkownik Marcin Stachowski, dowódca 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu podpułkownik Maciej Górzny, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie podpułkownik Dariusz Szorc, pułkownik rezerwy Ambroży Brzozowski, podporucznik Marek Plizga, starszy chorąży sztabowy Marcin Nowak, starszy kapral Jan Kisiel i starszy kapral Marek Ewertowski.

Ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych o profilach: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym i językowo-medycznym oraz, po raz pierwszy, kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Galeria

Fot: Fot. Moje DziałdowoDodał: Benedykt Perzyński