Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 21.12.2023
Kolejna strzelnica laserowa w powiecie działdowskim

Powiat Działdowski otrzymał dotację Ministra Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2023” na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Cele ogłoszonego konkursu to:

  1. rozwój sportu strzeleckiego w Polsce,
  2. zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla części społeczeństwa, realizującej działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa tj. w szkołach prowadzących klasy o profilach mundurowych w szczególności uczestniczących w resortowych projektach edukacyjnych, tj. oddziały przygotowania wojskowego, CYBER.MIL z klasą, Branżowe Oddziały Wojskowe oraz certyfikowane wojskowe klasy mundurowe, priorytetowo w takich miejscach na terenie kraju, w których nie mają one dostępu do strzelnic klasycznych,
  3. podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży szkolnej i członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym,
  4. aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród członków formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim,
  5. aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnej w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego.

Wirtualna strzelnica zamontowana została w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

System umożliwia prowadzenie szkolenia strzeleckiego i wykonywanie zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc jednocześnie dla 4 uczestników szkolenia z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie np. czterech ćwiczących strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu z rozróżnialnością osób i poszczególnych egzemplarzy broni jak również z identyfikacją, który z celów został trafiony przez danego uczestnika szkolenia. Umożliwia prowadzenie strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelania na celność i skupienie do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. Zapewnia zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie / analiza efektu strzelania i archiwizacje wyników szkolenia oraz zarządzanie treningiem strzeleckim w trybie instruktora; posiada możliwość odtworzenia przebiegu strzelania w celu omówienia popełnionych błędów.

Kwota inwestycji: 129 458,77 zł

Środki własne: 27 186,34 zł

Dofinansowanie: 102 272,43 zł

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Obrony Narodowej

W ramach konkursów ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” wirtualne strzelnice funkcjonują już w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie oraz Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński