Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 08.06.2021
Naukowy sukces ucznia Zespołu Szkół w Malinowie

Bartosz Maciejewski, uczeń klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół w Malinowie zdobył tytuł Laureata VIII miejsca tegorocznej XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku technologia żywności. Opiekunem merytorycznym ucznia była nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Malinowie Magdalena Truszkowska.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem wydarzenia jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W finale krajowym, który odbył się w dniach 28-29 maja bieżącego roku na Uniwersytecie Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy wystartowało ponad 200 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Uczestnicy najpierw rozwiązywali test pisemny, a następnie przeszli do etapu praktycznego.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEiN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, oraz posiadają przywilej przyjęcia na najlepsze uczelnie wyższe z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

/zdjęcie główne przedstawia mężczyznę na tle budynku/

Fot: ZS w MalinowieDodał: Benedykt Perzyński