Powiat Działdowski

A- A+

Nieodpłatna pomoc prawna 02.01.2023

Na terenie powiatu działdowskiego, w pięciu miejscowościach: Działdowo, Lidzbark, Rybno, Płośnica i Iłowo-Osada, działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których wykwalifikowani prawnicy udzielają porad osobom uprawnionym.

Osobą uprawnioną jest każda osoba,  która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Termin wizyty należy umówić telefonicznie pod numerem 23 697 59 67 w godzinach 730 – 1530.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się prawnikowi udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącemu nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.  Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Działdowski.

Harmonogram dyżurów NPP w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński