Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 05.01.2022
Nowości dydaktyczne w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku

W rok 2022 weszliśmy wzbogaceni o nowoczesne narzędzia dydaktyczne, głównie w dziedzinie nauk przyrodniczych i językach obcych. Zakupy na kwotę przekraczającą 50 tys. zł sfinansowano z budżetu Powiatu Działdowskiego, dzięki przychylności Zarządu Powiatu Działdowskiego, uznającego celowość i zasadność  unowocześniania bazy dydaktycznej szkół, dla których jest organem prowadzącym

W gabinetach biologii, geografii, fizyki i języków obcych pojawiły się pomoce dydaktyczne, które podniosą atrakcyjność nauki w szkole. Nauczyciele i uczniowie szkoły mogą już skorzystać między innymi z  bardzo zaawansowanej na rynku edukacyjnym aplikacji Corinth, która łączy technologię lubianą przez uczniów z narzędziami używanymi przez nauczycieli  na co dzień.  Modele w aplikacji pozwalają efektywnie zilustrować każdą lekcję  i sprawić, że materiał programowy stanie się o wiele bardziej atrakcyjny w przekazie.

Sprzęt (między innymi: kolejny już w liceum monitor dotykowy, wizualizer), nowoczesne wielozmysłowe  pomoce i  środki dydaktyczne, aplikacje komputerowe umożliwią  przekazywanie treści nauczania oraz przedstawianie nowych pojęć i materiału abstrakcyjnego w sposób możliwie najbardziej konkretny i obrazowy. Dzięki temu będą wykorzystywane także podczas zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych, zaspokoją edukacyjne potrzeby uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.

Informacja LO w Lidzbarku

/zdjęcie główne przedstawia kobietę przy monitorze dotykowym/

Galeria

Fot: LO LidzbarkDodał: Benedykt Perzyński