Powiat Działdowski Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 26.05.2021
Nowy ambulans dla działdowskiego szpitala!

25 maja 2021 r. na terenie SPZOZ w Działdowie odbyła się uroczystość poświęcenia nowego ambulansu Renault Master. Karetkę poświęcił ksiądz Zbigniew Sikorski. W uroczystości oprócz dyrekcji i pracowników Szpitala wzięli udział starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Marian Brandt oraz członkowie zarządu: Janusz Kaczmarek, Wiesław Cieślak i Krzysztof Aurast.

Dzięki zaangażowaniu dyrektora SPZOZ w Działdowie Ireneusza Weryka, szpitalowi udało się pozyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup ambulansu i środków ochrony indywidualnej dla ZRM typu S” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „Covid-19” oraz innych chorób zakaźnych, w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Całkowity koszt projektu to 520.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 442.000,00 zł., natomiast dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 78.000,00 zł.
Nowy ambulans będzie wykorzystywany do udzielania pomocy wszystkim jej potrzebującym, w tym osobom zakażonym koronawirusem.

Nadesłała: Joanna Mossakowska

/zdjęcie główne przedstawia ambulans medyczny/

Galeria

Fot: SP ZOZ w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński