Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 27.05.2021
Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i Pracownika Samorządowego

Szanowni Państwo!

Dzień Samorządu Terytorialnego to szczególne święto, święto obchodzone z radością i dumą we wszystkich gminach, powiatach i województwach całej Polski, a zarazem jednoczące nas wszystkich, ponieważ demokracja lokalna sprawiła, że obywatele mają istotny wpływ oraz bezpośredni udział w pełnieniu władzy publicznej i mogą samodzielnie decydować o tym, co ich bezpośrednio dotyczy.

Wiemy nie od dziś, że samorząd jest istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego w naszym kraju, który przyniósł zrozumienie idei społeczeństwa obywatelskiego i potrzebę aktywności na rzecz lokalnego środowiska. Jest również, ale i będzie silny przede wszystkim dzięki sprawności i odpowiedzialności swoich radnych, wójtów, burmistrzów, starostów i marszałków i pracowników samorządowych.

Dziękuję Państwu za profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie oraz winszuję osiągnięć w pracy samorządowej. Życzę również dużo wytrwałości przy realizowaniu kolejnych zadań, satysfakcji z pracy dla dobra naszego regionu, jak również powodzenia życiu prywatnym.

Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński