Powiat Działdowski

A- A+

Zdrowie 26.01.2018
Nowy ambulans i sprzęt medyczny dla ratowników medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie zakupił ambulans medyczny, który zastąpi ambulans wyeksploatowany oraz sprzęt medyczny dla szpitalnego oddziału ratunkowego i zespołów ratownictwa medycznego. Inwestycję zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu państwa, przekazanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Ogólny koszt zakupu nowego ambulansu i sprzętu medycznego to kwota 501 051,53 złotych, z czego 421 153,00 złotych to środki otrzymane od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a 79 898,53 złote, to środki własne SPZOZ w Działdowie.

Nowy ambulans typu C z zabudową, instalacją i noszami – samochód Renault Master, zastąpił wysłużony pojazd stacjonujący w Lidzbarku.

Galeria

Wraz z ambulansem zakupiono także specjalistyczny sprzęt dla ratowników medycznych, który znajdzie się na wyposażeniu nowego ambulansu oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:

  1. Defibrylator LIFEPAK 15 umożliwiający między innymi nieinwazyjne monitorowanie u pacjenta poziomu saturacji, tlenku węgla i methemoglobiny, szybkie wykonanie diagnostycznego 12-odprowadzeniowego EKG, czy skorzystanie z dwufazowej energii do 360 dżuli podczas defibrylacji.
  2. Respirator transportowy paraPAC plus, który umożliwia wentylację zastępczą, terapię tlenową, PEEP, CPAP w jednym kompaktowym aparacie. Urządzenie przystosowane jest do pracy w najbardziej wymagającym środowisku: karetki pogotowia, samoloty i śmigłowce, transport szpitalny, diagnostyka obrazowa MRI.
  3. Dwa wideolaryngoskopy King Vision aBlade ułatwiające uwidocznienie wejścia do krtani przy ograniczonym oddziaływaniu na tkanki dróg oddechowych. Urządzenie podnosi bezpieczeństwo pacjenta, umożliwiając kontrolę stanu krtani w trakcie podejmowania działań ratunkowych.
  4. Urządzenie do masażu serca LUCAS 3 generujące odpowiednie uciski klatki piersiowej reanimowanego pacjenta, dzięki czemu personel medyczny może skupić się na innych czynnościach medycznych.
  5. Ogrzewacz kocykowy EQUATOR – urządzenie zapewniające utrzymanie właściwej temperatury ciała pacjenta i ochronę przed zjawiskiem hipotermii zarówno w trakcie jak i po zabiegach chirurgicznych.
  6. Wózek/stół operacyjny Sherpa Intensive Care – czterosegmentowy wózek z leżem wykonanym z monolitycznego tworzywa sztucznego. Segment oparcia pleców umożliwia przeprowadzenie badań radiologicznych klatki piersiowej w pozycji siedzącej, a niska minimalna wysokość leża, zwiększa dostęp do osób z dysfunkcją narządów ruchu oraz gwarantuje wygodną reanimację pacjenta.
  7. Aparat EKG AsCARD Grey – 12-kanałowy elektrokardiograf, dysponujący między innymi zapisem sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy. Aparat może wykonać do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej.

Inwestycja wpłynęła na poprawę jakości świadczonych usług medycznych, zapewniając lepszy komfort i bezpieczeństwo pacjentów, znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Nowy ambulans i sprzęt medyczny poprawił również komfort pracy ratowników medycznych.

Galeria

Na podstawie informacji z SP ZOZ

Dodał: Benedykt Perzyński