Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 15.11.2022
Odbiór inwestycji: „Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1542N w miejscowości Sławkowo”

10 listopada br. nastąpił odbiór inwestycji: „Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1542N w miejscowości Sławkowo”, której wykonawcą był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie.

Łączny koszt inwestycji to 483 750,51 zł, z czego 333 750,51 zł to środki Powiatu Działdowskiego, a 150 000,00 zł to środki Gminy Działdowo.
Zakres robót na długości 301 m chodnika – 301 m:
– nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – 623,00 m²
– podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie – warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 623,00 m2
– wykonanie 1 zatoki autobusowej,
– wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni – 610 m²

– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
– wykonanie przepustów pod zjazdami – 100 mb.

/zdjęcie główne przedstawia pięciu mężczyzn idących po jezdni i chodniku/
Odbiór inwestycji: „Przebudowa chodnika z przebudową odwodnienia przy drodze powiatowej nr 1542N w miejscowości Sławkowo”
Dodał: Benedykt Perzyński