Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 14.11.2022
Od dziś usługi paszportowe dużo prostsze!

Formalności związane z wnioskowaniem o paszport będą jeszcze prostsze, ponieważ usprawniony został rejestr centralny.  Jeżeli przy wypełnianiu wniosku podany zostanie numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, starający się o paszport zostanie powiadomiony o tym, że nowy paszport jest już gotowy do odbioru. Przy odbiorze paszportu organ wydający będzie mógł potwierdzić tożsamość także na podstawie odcisku palca.

Ponadto dzięki nowym e-usługom będzie można sprawdzić również dane w Rejestrze Dokumentów Paszportowych (RDP), czy paszport lub inny dokument paszportowy jest gotowy do odbioru oraz ważność paszportu lub innego dokumentu paszportowego, zaś osoby, które złożyły wniosek o paszport za granicą, będą mogły potwierdzić odbiór paszportu lub innego dokumentu paszportowego, który dostarczył kurier.

Nowy Rejestr Dokumentów Paszportowych będzie częścią sześciu innych rejestrów centralnych, w tym dowodów osobistych, stanu cywilnego, czy numerów PESEL. Wiarygodne informacje, zgodne z dokumentami, to fundament cyfrowego urzędu.

Informacja: W-MUW w Olsztynie

Dodał: Benedykt Perzyński