Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.11.2022

Wojewódzkie Centrum zarządzania Kryzysowego w Olsztynie uruchomiło całodobową bezpłatną infolinię pod numerem: 800 165 320 w sprawie osób bezdomnych. Pod ww. numerem telefonu osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ich wykaz znajduje się również na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/uw-warminskomazurski/polityka-społeczna w zakładce Rejestry prowadzone w Wydziale Polityki Społecznej.

 

Dodał: Benedykt Perzyński