Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 02.08.2018

31 lipca 2018 roku  dokonano odbioru końcowego „Przebudowy  drogi gminnej na działce nr 179,189,163,128 w Małym Łęcku” o długości ok 1 kilometra. Przy odbiorze obecni byli przedstawiciele inwestorów: starosta Marian Janicki, wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski w towarzystwie pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej w województwie Jarosława Babalskiego, Sołtys Małego Łęcka – Bożena Czepek, radni gminni: Jan Makowski i Jerzy Miler , pracownicy służb gminnych i powiatowych  inspektorzy nadzoru oraz oczywiście przedstawiciel wykonawcy –  Przedsiębiorstwa Transportowo – Handlowego WAPNOPOL, w osobie właściciela –  Adama Nowakowskiego.
Wartość inwestycji wyniosła 918 335,28 zł., w tym: środki Budżetu Państwa z Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 459 167,00 zł, środki Gminy Płośnica – 229 584,28 zł i środki Powiatu Działdowskiego – 229 584,00 zł. Była to oczekiwana inwestycja. Dzięki niej nie tylko zwiększy się komfort z użytkowania ale przede wszystkim bezpieczeństwo  dzięki m.in.  nowo powstałym zatokom przystankowym i przejściom dla pieszych.

Galeria

Dodał: Piotr Utrata