Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 27.07.2018
„NA WSI NAJLEPIEJ” – KONKURS

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie: „Na Wsi Najlepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Którego celem jest zidentyfikowanie, nagrodzenie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce w 2018 roku. Konkurs wraz z działaniami promocyjnymi skierowany jest do mieszkańców wsi prowadzących lub planujących podjęcie działalności turystycznej, podmiotów prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich oraz regionalnych organizacji turystycznych, lokalnych organizacji turystycznych, administracji samorządowej, lokalnych grup działania (LGD), organizacji i stowarzyszeń turystycznych, branży turystycznej.

W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich, regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, administracja samorządowa, lokalne grupy działania, organizacje i stowarzyszenia. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przedsięwzięcia turystyczne funkcjonujące na obszarach wiejskich na terenie Polski, w szczególności gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej, szlaki kulinarne oraz oferty lub pakiety turystyczne oparte na zasobach infrastruktury turystycznej, szlakach tematycznych, wydarzeniach cyklicznych, a także ofercie edukacyjnej i kulturalnej polskiej wsi. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy, publikacje, prezentacje) do Biura Konkursu, korzystając ze strony internetowej: https://nawsinajlepiej.polska.travel/ Możliwe jest również pobranie zgłoszenia ze strony nawsinajlepiej.polska.travel, wydrukowanie i przesłanie wypełnionego formularza na adres Biura Konkursu. Wypełnione zgłoszenia wraz z materiałami wizualnymi muszą zostać wysłane do 3 sierpnia 2018 r., godz. 23.59.

Konkurs obejmuje cztery kategorie:

Wypoczynek u rolnika;

Wypoczynek na wsi;

Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej;

Oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej: https://nawsinajlepiej.polska.travel/

Fot: Krzysztof ChylińskiDodał: Benedykt Perzyński