Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 23.08.2018
Zaproszenie do udziału w Konkursie Ekologicznym

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Ekologicznym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2018”, sfinansowanego z darowizny S.C. Johnson.

Cele konkursu to m. in. wsparcie projektów, które zachęcałyby młodych ludzi do poznania i zaangażowania do działań na rzecz środowiska przyrodniczego, promowania ekologii, prowadzenia kampanii na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierząt i roślin.

O dotacje w kwocie do 8 000 zł na projekty minimum 5-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 listopada 2018 r. i trwające do 31 marca 2019 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 uczestników.

Termin składania wniosków upływa 24 września 2018 r., o godzinie 12.00.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://rownacszanse.pl/i556

Dodał: Benedykt Perzyński